БЛАГОТВОРИТЕЛНА ВЕЧЕР "ЗА ЖИВОТА"
В столичния ресторант "Рубайят" се състоя благотворителна вечер на инициативата "За живота". Бяха събрани повече от 30 000лв. за купуване на първия у нас апарат за лъчелечение по време на операция на рак на гърдата.
Обратно към Албуми